Kodak
!

DBI9517A-246

Kodak KLIC-5001 - Bateria para câmara fotográfica digital 3.7v 1700mAh

DBI9649A-247

Kodak DCS PRO 14N - Bateria para câmara fotográfica digital 7.4v 1700mAh

DBI9702A-248

Kodak KLIC-7000 - Bateria para câmara fotográfica digital 3.7v 730mAh

DBI9707A-249

Kodak KLIC-7002 - Bateria para câmara fotográfica digital 3.7v 600mAh

DBI9708A-250

Kodak KLIC-8000 - Bateria para Câmara Digital 3.7v 1520mAh

DBI9712A-251

Kodak KLIC-7001 - Bateria para câmara fotográfica digital 3.7v 720mAh

DBI9916A-252

Kodak KLIC-7006 - Bateria para Câmara Digital 3.7v 650mAh